Tim redakcije

Glavna i odgovorna urednica

Milena Stošić

Urednica

Svetlana Rajković

RedakcijaMarija Abramović
Stanislava Puač
Dušan Stojanović
Živorad Vukić
Ivana Petrović
Darko Janjević
Marija Stanojević
Anica Cvetković
Milan Jaćević
Jelena Kostadinović
Maja Strelić